Gazetka Przedszkolna Supełek...

 

 1. Zamierzenia wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczne w poszczególnych grupach

oddział I MISIE    Oddział II Biedronki   oddział III Pszczółki

 

        misiu   BIEDRONKA        pszczólka na liściach

  

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE

 


 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE na miesiąc WRZESIEŃ 2019 oddz.III  

Tydzień 1: Moje przedszkole /02.09.2019 - 06.09.2019/
Tydzień 2: Ja i ty to my /09.09.2019 - 13.09.2019/
Tydzień 3: To jestem ja /16.09.2019 - 20.09.2019/
Tydzień 4: Lecą liście kolorowe /23.09.2019 -27.09.2019/


Umiejętności dziecka: 
⦁ Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, mówi o sobie 
⦁ Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
⦁ Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne w dostępnym zakresie, przelicza elementy 
⦁ Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy - tworzy zbiory
⦁ Przypomina sobie znaczenie pojęcia: para (w znaczeniu: dwa)
⦁ Określa cechy pór roku, zna oznaki zbliżającej się jesieni, rozpoznaje pospolite gatunki drzew
⦁ Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
⦁ Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
⦁ Uważnie słucha dzieci i dorosłych podczas zabawy i wykonywania różnych prac, uważnie słucha podczas czytanych tekstów
⦁ Uczestniczy w zabawach ruchowych (w tym zajęć gimnastycznych), plastycznych, twórczych, naśladowczych
⦁ Wykonuje prace plastyczne
⦁ Uczy się piosenki, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów
⦁ Okazuje szacunek do czyjejś własności
⦁ Zna literę o, O, a, A drukowaną i pisaną
⦁ Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
⦁ Rozumie znaczenie wyrazów: przyjaźń, przyjaciel, dobroć, koleżeństwo
⦁ Posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni:  na, pod, obok, na górze, za, przed, z lewej, z prawej; rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała; stosuje pojęcia: dłuższy, krótszy  
⦁ Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania, wyrabia w sobie właściwy stosunek do wygranej i przegranej w zabawie 
⦁ Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
⦁ Rysuje różnymi kolorami kredek, wyrabia sprawność manualną, stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek 
⦁ Poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym
⦁ Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji poprzez rysowanie i podczas słuchania muzyki
⦁ Obdarza  szacunkiem dorosłych, którzy pracują w przedszkolu
⦁ Kształtuje poczucie bycia współgospodarzem przedszkola 
⦁ Potrafi samodzielnie się ubierać   
 


Ostatnia aktualizacja: 30-08-2019