O naszym przedszkolu...

 

 1. Nasze Przedszkole- charakterystyka placówki

2. O co dbamy w naszym Przedszkolu.

 

graf bud przedszPrzedszkole nasze posiada bogatą tradycję, opiekę i wychowanie zapewniło już kilku pokoleniom.

Majątek Heleny Adelmanowej znajdujący się przy ulicy Niepodległości 50 został przeznaczony na użytek dzieciom. Urzeczywistnieniem tej myśli zajęła się Pani M. Miętusowa, która sprawowała funkcję skarbnika. Datki pieniężne na ten cel płynęły z okolicznych dworów i składek ludności myślenickiej. Znaczną część zafundowała księżna Lubomirska. W 1917 roku budynek został oddany do użytku. Pracę w ochronce podjęły siostry zakonne Rodziny Maryji i prowadziły ją do roku 1961. Od tego momentu placówka została przejęta przez ówczesne władze oświatowe.  Przeprowadzone prace remontowe i adaptacyjne zmieniły wystrój i poprawiły stan pomieszczeń przedszkolnych.

Obecnie organem prowadzącym nasze przedszkole jest Gmina Myślenice.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

Jest zlokalizowane na terenie miasta Myślenice, w pobliżu  dużego osiedla mieszkaniowego, a także w bliskiej odległości do parku, lasu, pól i łąk. Jest placówką 3-oddziałową.

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, podpiwniczonym jednopiętrowym budynku. Na parterze znajdują się szatnie, sale zabaw i jadalnie dla dwóch oddziałów, sanitariaty, kuchnia i pokój intendentki. Na pierwszym piętrze znajdują się sale dla najmłodszych dzieci, łazienka magazyn gospodarczy oraz kancelaria. Wokół przedszkola znajduje się duży ogród z urządzonymi działkami rekreacyjnymi dla dzieci.

Funkcję dyrektora  pełni mgr Barbara Woźnica.

           bud przed

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 6,30 – 16.30.

Podstawę programową realizujemy od godz. 8.00 do godz. 13.00.

W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dziecizabawy w ogródku, wycieczki i spacery plenerowe.

Do przedszkola uczęszcza 80  dzieci. Podzielone są na trzy grupy. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela.

Grupy nazywają się  3-4 latki „Misie”, 4-5 latki „Biedronki”,5- 6 latki „Pszczółki”.

Przedszkole zatrudnia 14 osób, w tym: sześć nauczycielek, łącznie z dyrektorką, jednego pracownika administracji. 7 pracowników obsługi /3 osoby są zatrudnione w pełnym wymiarze, pozostałe w niepełnym/.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi.

2. W NASZYM PRZEDWSZKOLU

    1.  Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w    

          atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i uznawania praw dziecka.

 

2.   Pomagamy dzieciom i ich rodzicom w procesie adaptacyjnym do warunków  przedszkolnych.

 

3.   W sposób wszechstronny kształtujemy u dzieci postawy,  nawyki oraz umiejętności do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 

4.   Tworzymy warunki do wyrażania ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,  wspieramy  działania twórcze, w różnych dziedzinach aktywności, rozwijamy wyobraźnię i fantazję.

 

5.   Umożliwiamy dziecku kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, rozwijamy wrażliwość  moralną wprowadzamy w świat zasad współżycia społecznego.

 

6.   Uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka, zapewniamy równe szanse, umacniamy wiarę    we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu.

 

7.   Kształtujemy umiejętność obserwacji, ułatwiamy rozumienie zjawisk zachodzących  w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

 

8.   Rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności badawczej   wyrażania własnych myśli i przeżyć.

 

9. Współpracujemy z innymi  przedszkolami.


10. Realizujemy program w naszym przedszkolu: "Trampolina" PWN

 

 


Ostatnia aktualizacja: 11-09-2017