REKRUTACJA
20-03-2020


Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego Nr 5 na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do przedszkola prowadzone są w formie elektronicznej

Rejestracja kandydatów przystepujących do naboru odbywa się przez stronę

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice.

  1. Dnia 07.04.2020r. o godz. 1500 zostaną podane prze Komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  2. Od  08.04.2020 godz. 9:00 do  16.04.2020r. godz. 15:00 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  3. Dnia 17.04.2020r. godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W ząwiązku z zagrożeniem epidemiologicznym potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola proszę przesyłać pocztą elektroniczną, a po zakonczeniu kwarantanny donieść wniosek osobiscie.