Aktualności z naszego przedszkola...

GODZINY PRACY KANCELARII

REKRUTACJA

DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR5 W MYŚLENICACH

 

NA ROK SZAKOLNY 2018/2019

 

WYDAWANIE KART I ICH ODBIÓR ODBYWA SIĘ TYLKO W KANCELARI DYREKTORA

w dniach od 01.03.2018 do 30.03.2018

 

 

 

data dodania: 02-03-2018

KINO SFERYCZNE

22 marca (czwartek) w naszym przedszkolu dzieci wezmą udział warsztatach edukacyjnych Kina sferycznego.

data dodania: 09-02-2018

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

27 lutego od godz. 9:00 odbędą się w poszczególnych oddziałach zajęcia plastyczne.

Dzieci na zajęciach będą robić mydełka.

data dodania: 09-02-2018

TEATR MORALITET

14 marca  (środa) w naszym przedszkolu
odbędzie sie przedstawienie teatralne
Teatru Moralitet z Krakowa
pt. "Wielkie hece w bibliotece".

Przedstawienie rozpocznie się o godz. 9:00.

data dodania: 09-02-2018

REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DZIECI  DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

1.  Od 19 lutego 2018 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje     w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.

 

2.  Do 28 lutego 2018 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Po zebraniu, których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2018/2019 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

3.   Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku     o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

4.    Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018r. – weryfikacja przez komisję wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

 

5.    16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

6.    16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

7.   23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

8.   Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018r. – termin postępowania uzupełniającego.

data dodania: 08-02-2018

SANKI

W razie sprzyjającej pogody dzieci będą wychodzić na sanki i zabawy na śniegu.

Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci w odpowiednich strojach.

data dodania: 22-01-2018

JADŁOSPIS

OD DNIA 12.03.2018 DO DNIA 16.03.2018

data dodania: 13-03-2018


Archiwum aktualności