ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ 


Aktualności z naszego przedszkola...

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na naszą nową stronę internetową dostępną pod adresem

http://myslenice.przedszkole5n.dlaprzedszkoli.eu    

prosimy o odbiór kart pracy z Przedszkola

data dodania: 01-04-2020

DLA RODZICÓW

W dziale "Supełek" dostępne są zagadnienia do pracy z dzieckiem.

W godzinach od 8.00 do 16.00 istnieje możliwość odebrania książeczek do realizacji podstawy programowej.

data dodania: 23-03-2020

INFORMACJA WAŻNE

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i życie pracowników przedszkola wprowadzone zostały następujące zasady funkcjonowania:

1. Budynek przedszkolny stanowi przestrzeń zamkniętą dla osób nie będących pracownikami.
2. W bezpośrednim kontakcie będą załatwiane tylko sprawy pilne i to po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Nr. Tel : 122720352 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00.

e-mail: przedszkole_5@tlen.pl

3. Inne sprawy, które przedszkole realizuje w ramach swoich codziennych zadań będą załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Stosując się do zaleceń Ministra Edukacji Narodowej liczba pracowników przebywających w tym samym czasie w przedszkolu została zredukowana do minimum.
5. Wszystkie te działania zostały wprowadzone w trosce o uczniów i pracowników. Chodzi przede wszystkim o to, by nie doprowadzić do zakażenia obsługi i administracji, które skutkowało by całkowitym paraliżem funkcjonowania przedszkola

data dodania: 17-03-2020

ZABAWY DLA DZIECI

W związku z zaistniałą sytuacją proponujemy Państwu zabawy z dziećmi , które umozliwią naszym przedszkolakom realizację zagadnień Podstawy Programowej w domu.

data dodania: 20-03-2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYSLENICE PANA JAROSŁAWA SZLACHETKI

Drodzy mieszkańcy Gminy Myślenice,

 Najbliższe dni i tygodnie to czas, w którym każdy z nas musi uświadomić sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje, swoich rodzin i sąsiadów oraz to, że to właśnie od nas wszystkich zależy skuteczność podjętych działań prewencyjnych. Nie możemy dzisiaj zlekceważyć apeli i zaleceń, które wprowadzają władze samorządowe i rządowe.

 W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem bardzo proszę o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz we wszystkich podległych jednostkach - Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Utylizacji Odpadów, czy Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Do urzędu przychodźmy tylko w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki. W celu załatwienia innych spraw proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny - tel. 12 639 23 00, e-mail: info@myslenice.pl

data dodania: 13-03-2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

·         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

·         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

·         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

·         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

·         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

data dodania: 11-03-2020

INFORMACJA OGÓLNA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

PILNE  !

 

 APELUJEMY DO WSZYSTKCH RODZICÓW , by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola  /kaszel , katar /

 Informacje  ogólne:

1.Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola TYLKO ZDROWE DZIECI.

 2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do

przedszkola,  również dzieci zażywające leki, w tym antybiotyki.

 3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi, np: zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp. NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ w grupie z dziećmi zdrowymi.

 4.W stanach infekcji, chorób skórnych, chorób zakaźnych oraz po urazach złamania, różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych -dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 5.Podczas pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów bądź złego samopoczucia, które stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

 6.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka,

RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka

z przedszkola.

 7.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka lub wezwania Pogotowia Ratunkowego.

data dodania: 05-03-2020

REKRUTACJA

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego Nr 5 na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do przedszkola prowadzone są w formie elektronicznej

Rejestracja kandydatów przystepujących do naboru odbywa się przez stronę

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice.

  1. Dnia 07.04.2020r. o godz. 1500 zostaną podane prze Komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  2. Od  08.04.2020 godz. 9:00 do  16.04.2020r. godz. 15:00 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  3. Dnia 17.04.2020r. godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
data dodania: 20-03-2020

JADŁOSPIS

OD DNIA 09.03.2020 DO DNIA 13.03.2020

data dodania: 06-03-2020


Archiwum aktualności